IMG_2722 Zangles speciaal voor kinderen van 7-11 jaar!

Zangles geven aan kinderen vergt een andere aanpak dan bij volwassenen. Kinderen  zijn zich nog niet zo bewust van wat er in hun lichaam gebeurt en kunnen hier dus ook  moeilijker controle over houden. Ook is hun fysiek nog niet geheel ontwikkeld,  bijvoorbeeld die van het strottenhoofd. Bovendien hebben kinderen vaak een veel  kleinere concentratiespanne dan de meeste volwassenen.

De kinderzanglessen zijn groepslessen waarin we spelenderwijs aan de slag gaan met zangtechniek en de kinderen hun stem, muzikaliteit, ritmegevoel en vrijheid voor zingen en bewegen ontwikkelen. Ook zullen ze zich veel zelfverzekerder voelen. Samen zingen draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van uw kind. Zingen leer je niet alleen door het zelf te doen, maar ook door veel te luisteren en te kijken naar anderen. Tevens is er binnen een groepsdynamiek ruimte voor verlegen kinderen om toch de voordelen en het plezier van zangles te kunnen ervaren.

De zanglessen vinden plaats in kleine lesgroepen met maximaal 6 leerlingen zodat elk kind voldoende aandacht krijgt.

Door deelname aan het jaarlijkse leerlingenconcert leren kinderen om te gaan met zenuwen en eventuele faalangst. Vooraf werken we aan podiumpresentatie.

IMG_2909